Waarom een back-up iets anders is dan archiveren

26 - juli, 2016

Hoe is de back-up binnen uw organisatie geregeld? Voldoet uw back-up aan de voor uw type organisatie opgestelde wetgeving? Wat staat er eigenlijk op de “jaar-back-up”, weet u dat? Lukt uw back-up altijd? Kunt u tijdig restoren? Is alle benodigde data wel aanwezig in de back-up? Gebruikt uw organisatie de back-up als archief? Maakt u nog gebruik van tapes? Wordt echt alle data van uw organisatie geback-upt (inclusief de data op laptops)? En wat maakt een back-up anders dan een archief? Al dit soort vragen kunt u zich vast indenken, maar heeft u er ook een antwoord op? Test uw organisatie de back-up weleens? 

Op de meeste van bovengenoemde vragen is meestal het antwoord “Nee”. Dit wordt veroorzaakt doordat back-up binnen de ICT-budgetten bijna altijd een sluitpost is. Vaak zien we binnen complexe transitietrajecten naar state-of-the-art infrastructuren, dat de back-up geen focus heeft. “Oh ja, dat moest ook nog” of “Dat zat in het project, toch?”. Dit terwijl de back-up heel belangrijk is (voor het doel waarvoor deze ooit is bedacht). De back-up is bedoeld voor herstel van functionaliteiten na een calamiteit. Een goed op de storageomgeving afgestemde back-upomgeving is complexe materie, echter eenmaal ingeregeld behoeft het verder weinig beheer. 

Wat staat er op een back-up?

Binnen vele organisaties zien we nog steeds een traditioneel model van back-uppen: iedere dag wordt van de volledige dataset (fileservers, databases en mail) een back-up gemaakt. Dit kan een full, incremental of differential back-up zijn. De back-ups worden 7 dagen bewaard, de “zondag-set” wordt verheven tot “week-back-up” en daarna worden deze sets weer overschreven. Dan komt de laatste dag van de maand, deze set wordt verheven tot “maand-back-up”. Waarna de set van december wordt verheven tot “jaar-back-up”. In totaal zijn dit dan 24 sets die ieder jaar worden overschreven. 

Bij de term set gaan we uit van de verzameling data van de betreffende back-up opdracht. In de praktijk komen we veel situaties tegen waar nog back-ups naar tape worden gemaakt en soms zelfs naar USB-disks, die dan buiten het kantoor worden bewaard. Vaak zien we dat geen rekening wordt gehouden met omgevingsvariabelen (vochtigheid, warmte en kou, trillingen etc.). Bijvoorbeeld een tape met de “maand-set” erop bewaren op de vensterbank van de keuken is niet echt handig. Daarnaast moeten tapes eigenlijk ieder half jaar even doorgespoeld worden in verband met “verplakking”. 

Groot misverstand

Rondom back-uppen bestaat een groot misverstand. We geven u een voorbeeld van iets dat niet meer op de tape staat terwijl iedereen ervan uitgaat dat dit wel het geval was. Er is een bestand met belangrijke informatie. Dit wordt meegenomen in de back-up op ma, di, wo, do, vr, za, zo. Zondag is de “week-set”, dus op maandag (#2) wordt het bestand verwijderd (nu is deze alleen nog beschikbaar op de “di, wo, do, vr, za, zo en week-set”). Naarmate de tijd vordert en men het bestand niet terughaalt uit de back-up-set, zal deze na de “maand-set” niet meer beschikbaar zijn. Mensen die denken dat de back-up een soort archief is komen bedrogen uit. De “jaar-set” is slechts een opname van de stand van de bestanden van het moment dat de set werd gemaakt en niet een volledige kopie van het afgelopen jaar, zoals velen denken. 

Verschillende back-up types

Er zijn verschillende back-up typen mogelijk. Full is een volledige back-up van de huidige stand van de data. Incremental is een set gebaseerd op een initiële full back-up waar iedere vervolgset (tot de nieuwe Full) aan wordt toegevoegd (dus alle sets horen bij elkaar). Differential is een set waarbij alle wijzigingen sinds de laatst Full in worden opgenomen.

Indien er op maandag een bestand wordt aangemaakt en op dinsdag een ander bestand, moet men om een volledige restore te doen de Full en de sets van maandag en dinsdag hebben. Bij een Differential is alleen de Full en de Differential nodig om een volledige set te kunnen restoren.

Incremental Forever is een combinatie waarbij er eerst een initiële kopie (Full of Seed) wordt gemaakt en daarna per dag een Differential. In dit geval zullen alleen de delta’s van de wijzigingen in de back-up worden geplaatst (voorbeeld: bij een Excel bestand waarbij alleen cel H7 wordt aangepast zal dus alleen cel H7 naar de back-up gaan). Als dit voor iedere dag wordt gedaan kan ik dus een Full en de versie van de dag laten combineren tot het bestand. Dit type back-up werkt met datablokken in plaats van complete files. Ook is dit type vaak een back-up naar een disk-omgeving en niet naar een tape-omgeving.

Cloud back-up

De trend van dit moment en de toekomst is dat organisaties allerhande IT-diensten uit de cloud gaan afnemen, geen investeringen doen en betalen naar gebruik. In deze ontwikkeling past uiteraard niet een oplossing gebaseerd op tape maar een cloud back-upoplossing waarbij altijd de data beschikbaar is. Maar is dit allemaal zo veilig? Want de vraag “Waar staat mijn data dan precies?” is terecht. Daarvoor adviseren we: doe een gedegen onderzoek en ga niet voor de eerste de beste. Uiteindelijk zal data die in Europa wordt opgeslagen en dus fysiek dichter bij uw organisatie staat, de back-up vergemakkelijken en het restoren versnellen.

Slimme oplossing

De Simac Back-up Online-dienst biedt de mogelijkheid om direct in de cloud een veilige (versleutelde en gecomprimeerde) back-up te maken. Deze back-up staat opgeslagen op twee Nederlandse locaties van de Simac datacenters. Deze dienst kunt u uitbreiden met een “appliance” op uw eigen locatie zodat u snel kunt restoren (de back-up staat immers “naast” uw eigen apparatuur). Uiteraard staan ook alle back-up sets in de Nederlandse Simac datacenters (versleuteld en gecomprimeerd) zodat in het geval van een calamiteit u toch nog over uw data kunt beschikken. Deze dienst slaat al uw data op vanaf dag één, u kunt per dag terug in de tijd om verloren bestanden te herstellen. Het is een volledige selfservice-dienst die uw organisatie weer in control brengt van de back-up, zoals deze bedoeld is. Het voordeel van deze dienst is dat het uw organisatie geen investeringen kost en u de garantie van Simac heeft dat alles veilig is opgeslagen, data toegankelijk is en de opslag voldoet aan de (wettelijke) eisen van restoren. 

Meer weten over Back-up Online? Of benieuwd naar verschillende klantcases? Lees meer of neem contact met ons op.

 Lees ook

 

Auteur: Ivo de Zeeuw

Hallo, mijn naam is Ivo de Zeeuw. Ik werk ruim 32 jaar in de IT, waarbij ik altijd geïnteresseerd ben in toepasbaarheid van technologie binnen de business. Als senior sales consultant heb ik me gespecialiseerd op het gebied van servers, storage, virtualisatie, cloud services en informatie integratie en ontwikkel ik met collega’s nieuwe diensten. Mijn kennis en ervaring deel ik graag met u. Leest u mee?


plaatje_back-up_online_1.png
Deel deze pagina
   

Geef uw reactie