Innovatie en TCO reductie gaan prima samen

16 - mei, 2017

CIO’s en IT-managers voelen vaak de druk om de TCO (Total Cost of Ownership) te verlagen, maar tegelijkertijd relevant te blijven door te innoveren. Wat zou het mooi zijn als deze twee hand in hand samengaan. In deze blog post worden ervaringen gedeeld over hoe het inzetten van nieuwe technologie kan leiden tot een reductie van de TCO en zo een plaats krijgt op de IT Roadmap.

Elon Musk heeft zichzelf als doel gesteld om de ruimtevaart goedkoper te maken. Hij en zijn team maken van de kostbaarste raketonderdelen - die tot voor kort op de bodem van de oceanen belanden - herbruikbare producten. Het lanceren van een hergebruikte raket kost tientallen miljoenen euro's minder. Elon Musk bespaart TCO door te innoveren.

Innovatie met Business Continuity Planning (BCP) en Disaster Recovery (DR)

Hetzelfde principe is prima te gebruiken op het gebied van IT-infrastructuur bij onze klanten. Neem als voorbeeld een onderwerp als Business Continuity Planning (BCP) en Disaster Recovery (DR). Waar zitten de uitdagingen voor veel bedrijven?

 • Business continuity van bedrijven is sterk afhankelijk geworden van de beschikbaarheid van          IT- technologie;
 • Wet- en regelgeving vereist een bewezen DR plan voor specifieke bedrijfsprocessen.

Het BCP en DR is daarmee een belangrijk onderwerp in de bestuurskamer, ook vanwege de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Het maken van een strategie, de realisatie van de technische inrichting, het onderhoud daarvan en de inrichting en bewaking van de processen (runbooks bijwerken) kost veel tijd en geld. Daar bovenop komt nog de jaarlijkse uitwijktest die vaak tot in de tonnen loopt. Probeer uw medewerkers uit de business (en de bestuurskamer) maar eens gemotiveerd te krijgen om energie te steken in iets dat hen geen directe meerwaarde oplevert.

Kosten besparen door publieke Cloud

Hoe gaat u dit vraagstuk oplossen terwijl er ook de druk ligt om TCO reductie te realiseren? De publieke Cloud maakt het mogelijk om relatief eenvoudig op een aantal vlakken kosten te besparen. Hoe ziet dat er dan uit? Hieronder vindt u een veel voorkomend praktijkvoorbeeld.

Stel u heeft twee eigen datacenters op verschillende locaties. Er is al een vorm van DR ingericht door storage- en backups te dupliceren. Welke uitdagingen brengt dit nu voor bedrijven vaak met zich mee?

 • Eigen datacenters en/of hardware beheren vraagt veel tijd, kennis en dus kapitaal;
 • Enorme groei van data vraagt investeringen in beide datacenters vanwege replicatie;
 • Netwerkverbindingen tussen de datacenters zijn kostbaar (bandbreedte en latency);
 • Het testen van de uitwijk betekent vaak een onderbreking van de business processen.                                                                                                                                                        

Dit soort vraagstukken vragen veel van een IT department. In het geval er testen uitgevoerd dienen te worden, vraagt dit tevens ook veel van de business. We zien bij klanten dat een uitwijktest met een omgeving van 150 productionele servers en 2.500 werknemers zomaar € 500.000,- (1) kan kosten. Al dit kapitaal en deze tijd is niet gericht op het door ontwikkelen van de business value van het bedrijf.

Hoe werkt die besparing?

Hoe gaat u hier nu slimmer mee om? Op welke vlakken bespaart u geld en tijd door gebruik te maken van de publieke Cloud?

 • In de publieke Cloud is het veel eenvoudiger op- en af te schalen dan in eigen datacenters;
 • Uitwijktesten brengen geen onderbreking van de business processen met zich mee;
 • In de publieke Cloud betaalt u niet voor een server die uit staat.

Op alle drie deze punten zijn grote kostenbesparingen te realiseren die tot in de tonnen per jaar kunnen lopen. Daar zegt toch niemand nee tegen?! Wat is hier dan voor nodig?

 • Realiseer de hybride Cloud door uw beide datacenters te koppelen aan Microsoft Azure;
 • Richt Microsoft Azure Site Recovery in;
 • Pas de bestaande DR procedures aan.

Belangrijk om te realiseren is dat, doordat u de brug slaat naar de publieke Cloud, u direct toegang hebt tot alle nieuwe technologie die daar beschikbaar zijn. TCO reductie en innovatie gaan hand in hand!

Simac als frontrunner

Simac loopt voorop en heeft met succes bij meerdere klanten Microsoft Azure Site Recovery ingezet om Disaster Recovery in te richten. Simac engineers en Product Developers nemen deel in de ASR Product Development Group, waardoor Simac al heel vroeg nieuwe features kan testen en adopteren.

Recent is de Simac Disaster Recovery as a Service gelanceerd en voor de eerste klant ingericht, bestaande uit totale ontzorging van het gehele DR proces inclusief de uitwijktest en de levering van Azure Express Route. Zo helpt Simac organisaties en hun mensen om zich steeds beter te kunnen focussen op het leveren en door ontwikkelen van de waarde aan hun klanten. Lees meer informatie over ASR. 

(1) heen- en terugwijk en inclusief alle kosten voor voorbereiding, nazorg en het functionele testen van processen, applicaties.


Lees ook

Auteur: Roderick Derks

Hi, ik ben Roderick Derks. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam in IT wereld, waarvan 5 jaar bij Simac in mijn rol als enterprise specialist. Ik ben gespecialiseerd in hybrid cloud, digital workspaces & collaboration en end user adoption. Mijn doel is organisaties meer te laten focussen op ontwikkeling van de eigen business, in plaats van druk te zijn met IT infrastructuur. Dat begint bij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Leest u mee?


TCO reductie
Deel deze pagina
   

Geef uw reactie