Agile werken: DELA en Simac werken samen aan één resultaat 

20 - februari, 2018

De werkwijze van het DELA is veranderd naar kort cyclisch werken. Ook binnen de IT-afdeling, dat gebruik maakt van de scrum-methodiek en werkt met agile teams. Deze nieuwe manier van werken heeft ook gevolgen voor de samenwerking met IT-dienstverlener Simac. DELA en Simac hebben vanuit een gedeelde visie een IT-roadmap ontwikkeld en zijn op een flexibele manier met elkaar gaan samenwerken. Zéér succesvol, zo blijkt uit de praktijk.

Voor elkaar
DELA is een coöperatie van meer dan drie miljoen leden en marktleider op het gebied van uitvaartverzekering en -verzorging. DELA heeft de ambitie om haar klanten de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet te kunnen laten zien. Dit doet zij door de kracht van haar leden te bundelen en hen en hun families met raad en daad bij te staan. Wat DELA biedt is zekerheid, zorg en continuïteit. DELA heeft onlangs het hoofdkantoor in Eindhoven grondig verbouwd om activiteit gerelateerd werken mogelijk te maken.

Kort cyclisch werken

“We zijn bij DELA kort cyclisch gaan werken,” zegt Rinze van Oorschot, manager IT. “Binnen de IT-afdeling hebben we dit verder vertaald door gebruik te maken van scrum en werken we met agile teams. We willen in korte iteraties zo veel mogelijk waarde toevoegen voor DELA. Na de herinrichting ondersteunt ons hoofdkantoor deze manier van werken; elke medewerker heeft precies die werkplek die past bij de activiteiten die hij of zij die dag moet uitvoeren. Deze nieuwe manier van werken betekende ook een verandering in de samenwerking met Simac.”

Gedeelde roadmap

”We zijn samen met Simac gaan kijken hoe we invulling konden geven aan een nieuwe vorm van samenwerking, gebaseerd op de scrum-methodiek,” vervolgt Rinze van Oorschot. “We hebben ervoor gekozen om vanuit een gedeelde visie een IT-roadmap te ontwikkelen. Dit is de basis geweest voor het samenstellen van een gezamenlijk agile team.”

Frank van Mook, programma manager bij Simac, vult aan: “Dit team bestaat uit medewerkers van DELA, die de business vertegenwoordigen en medewerkers vanuit Simac, die technische expertise in het team inbrengen. Het vertrekpunt voor dit team is de roadmap met onze gedeelde doestellingen.”

Agile team, Agile werken

“Deze doelstellingen hebben we vertaald naar de stappen, die we moeten zetten om dit te bereiken,” aldus Martin Wolvekamp, product owner DELA. “Deze stappen verdelen we in overzichtelijke brokken werk. Deze brengen we naar het team. Het team werkt met sprints van twee weken. Aan het begin van elke sprint wordt gekeken welke brokken werk er gerealiseerd kunnen worden.”

Korte sprints

Het team komt fysiek twee dagen in de week bij elkaar. De dag wordt begonnen met een stand-up. Tijdens die stand-up kijkt het team naar wat er afgelopen dagen is gerealiseerd, wat ze vandaag gaan doen en of er zaken zijn waar ze vastlopen. Daar moet het team vervolgens meteen actie op ondernemen.

Vertrouwen management

“De belangrijkste succesfactor is dat het team zelfsturend is,” vervolgt Martin Wolvekamp. “Daarnaast helpt het team elkaar om resultaten neer te zetten én krijgt ook het vertrouwen van het management om zelf richting te geven aan het werk. Ik ervaar deze nieuwe manier van samenwerken met Simac als zeer prettig. We kunnen zo snel waarde creëren voor DELA.”

Samen voor één resultaat

“We hebben een ontzettend enthousiast team,” aldus Frank van Mook. ”Daarbij komt dat we een sterkere relatie met DELA hebben opgebouwd. We willen deze manier van werken ook steeds meer binnen Simac gaan toepassen.”

“De grootste winst die we geboekt hebben, is dat we nu ook echt samenwerken,” besluit Rinze van Oorschot. “We werken samen vanuit één team, met één backlog. Er is binnen het team geen onderscheid meer tussen Simac en DELA. Samen gaan we voor één resultaat.”


Lees ook

 

Auteur: Edwin Roos

Hallo, mijn naam is Edwin Roos. Ik ben inmiddels meer dan 15 jaar actief in de IT branche als accountmanager. Binnen Simac ben ik verantwoordelijk voor een aantal grote accounts. Zo nu en dan deel ik graag een klantcase met u. Leest u mee?


Agile werken
Deel deze pagina
   

Geef uw reactie